Ocet jabłkowy OCTIM ze znakiem ”Poznaj Dobrą Żywność”!

Głównym celem programu jest informowanie o wysokiej jakości produktach żywnościowych. Po wnikliwej procedurze weryfikacyjnej za taki został uznany ocet jabłkowy OCTIM. Dziękujemy!

Oznaczenie znakiem jakości „Poznaj Dobrą Żywność” ma pomagać konsumentom w wyborze odpowiednich dla nich produktów i przyznawane jest w wyniku restrykcyjnej procedury weryfikacyjnej. Nadawany jest tylko wyrobom, które spełniają kryteria opracowane przez kolegium naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. Po wieloetapowej ocenie komisja programowa uznała, że ocet jabłkowy firmy OCTIM spełnia wysokie wymagania i przyznała produktowi znak „Poznaj Dobrą Żywność”.
W ramach programu jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na wspólnym rynku. Oznaczenie to ma również na celu podnoszenie zaufania konsumenta do produktu żywnościowego poprzez informację o jego wysokiej i stabilnej jakości. Znak „Poznaj Dobrą Żywność” jest przyznawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres 3 lat.