Certyfikaty

Aktualności

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Program Operacyjny: Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu: zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19, w związku ze spadkiem obrotów.
Wartość projektu: 298 606,23 zł
Wartość dofinansowania: 298 606 ,23zł