Dofinansowanie KPO

Cel: Zakup maszyn i urządzeń do produkcji musztardy, zakup środków transportu wewnętrznego, oraz zakup i instalacja urządzeń związanych z ochroną środowiska oraz paneli fotowoltaicznych w celu zasilenia linii produkcyjnej do wytwarzania musztardy

Grupy docelowe: Głównymi odbiorcami produktów są sieci handlowe, hurtownie, zakłady przetwórcze, sklepy spożywcze

Wartość przedsięwzięcia zgodnie z Umową 1 899 632,76 zł

Wartość dofinansowania z UE zgodnie z Umową 949 816,37 zł

Efekty: w ramach przedsięwzięcia zakupiono nowoczesne urządzenia zapewniające wysoką jakość i wydajność produkcji, środki transportu wewnętrznego usprawniające  gospodarkę magazynową oraz wykonano inwestycje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu