Dotacje UE

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy

Spółka z  Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

Program Operacyjny: Polska Wschodnia 2014-2020

Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenie trudności finansowych,

które zaistniały wskutek pandemii COVID-19, w związku ze spadkiem obrotów.

Wartość projektu: 298 606,23 zł

Wartość dofinansowania: 298 606 ,23zł