Slide 1
We whet the appetite
naturally .

Apple vinegar has a slimming effect

You don’t need much effort to stay healthy and fit – just include apple cider vinegar in your diet!

It is a source of macro- and microelements (including potassium, iron, magnesium) and vitamins. Thanks to its properties, it fully naturally supports metabolism, soothes stomach problems, and improves the appearance of skin and hair.

See

Certificates

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Program Operacyjny: Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu: zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19, w związku ze spadkiem obrotów.
Wartość projektu: 298 606,23 zł
Wartość dofinansowania: 298 606 ,23zł