Konkurs z okazji Dnia Musztardy!

Świętujcie z nami Międzynarodowy Dzień Musztardy! Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na naszym profilu na Facebook.com: facebook.com/Octimod1965/. By uczestniczyć w zabawie wystarczy pod postem konkursowym na FB zamieścić zdjęcie o tematyce „Octim na wakacjach”. Fotografia musi przedstawiać nasz produkt w wakacyjnej scenerii – liczy się Wasza pomysłowość i kreatywność!

Zapraszamy!

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Regulamin konkursu z okazji „Dnia Musztardy” 2018

 1. Organizatorem konkursu jest OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. w Olsztynku.
 2. Konkurs rozpoczyna się 6 sierpnia 2018 r i trwać będzie do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 24:00.
 3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 23 sierpnia 2018 r. na profilu firmy na Facebook.com.
 4. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które spełnią wymagania konkursowe.
 5. Zadanie konkursowe: pod postem na Facebook.com informującym o rozpoczęciu konkursu należy dodać komentarz ze zdjęciem o tematyce „Octim na wakacjach”. Na fotografii musi znaleźć się produkt Octim w wakacyjnej scenerii (nad jeziorem, na działce, na balkonie, na plaży). Zdjęcie nie musi przedstawiać osób, wystarczy produkt. Liczy się ciekawy pomysł i oryginalność.
 6. Po rozstrzygnięciu konkursu organizator prosi uczestników o przesłanie danych (adres, numer telefonu) do wysyłki paczek z upominkami.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Zdjęcia przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
 9. Uczestnik konkursu przekazując zdjęcie oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 10. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 11. Nagrodzone zostaną 3 miejsca na podium. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia specjalnych wyróżnień.
 12. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 14. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej OCTIM.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135), jest OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku, ul. Zielona 2, 11- 015 Olsztynek (dalej „OCTIM”). Zebrane dane będą̨ przetwarzane przez OCTIM wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia jego zwycięzców, przekazania nagród konkursowych zwycięzcom oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość́ ich poprawiania.

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany, popierany ani związany z portalem Facebook.com. Administrator konkursu korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.