Kontakt

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.

ul. Zielona 2
11-015 Olsztynek
www.octim.com.pl
e-mail: octim@octim.com.pl
tel. 89 519 21 01 do 03

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Olsztyn 44 2030 0045 1110 0000 0117 4080
NIP: 739-05-10-042
REGON: 510230277
Kapitał Zakładowy: 163 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000041343

Sekretariat
Dział Handlowy
Jakość
Logistyka
Księgowość

Informacja o ochronie danych osobowych:
Podanie danych osobowych przez osoby kontaktujące się pod wskazanymi adresami będą przetwarzane przez OCTIM Wytwórnię Octu i Musztardy Sp. z o.o. jako administratora danych wyłącznie w celach i na zasadach określonych w Informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Lista sklepów