Lokalnie czy globalnie – zawsze warto pomagać!

Firma Octim po raz kolejny wsparła działania charytatywne – tym razem Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynku i Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą”. Przekazane środki za pośrednictwem tych organizacji trafią do szkół na Litwie oraz na leczenie niepełnosprawnych dzieci.

Szkoła Podstawowa im. W. Pileckiego w Olsztynku angażuje się w pomoc Polakom na kresach w ramach projektu „Dwójka dla Niepodległej”. Świąteczna pomoc trafi do Gimnazjum im. ks. J. Obremskiego w Miejszagole (165 uczniów) i do dwóch szkół (230 uczniów) z terenu parafii Butrymańce. Młodzież przygotowała 400 paczek dla dzieci, w których znalazły się polskie książki, przybory szkolne, gry dydaktyczne i słodycze.

Uczniowie z Olsztynka regularnie organizują akcje charytatywne i nie jest im obojętny los innych ludzi i zwierząt. Bardzo nas cieszy, że możemy wspierać te działania, by były jeszcze bardziej efektywne.

Octim miał także okazję wspomóc Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą”, którą tworzą Fundacja Sedeka i Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Wspólnota wspiera chore i niepełnosprawne dzieci, a obecnie pod swoimi skrzydłami ma ponad 34 000 podopiecznych. Zebrane pieniądze wspólnota przeznacza na opłacenie rehabilitacji, leczenia w Polsce i za granicą, zakup lekarstw i sprzętu medycznego. Prowadzą także trzy ośrodki rehabilitacyjne: Amicus, Biomicus i Cemicus. Warto wspierać fundacje, które tak przejrzyście komunikują swoje działania i pomagają najsłabszym. Mamy nadzieję, że dzięki naszym darowiznom los chociaż jednego dziecka się odmieni.