Z wizytą na Manufacturing Summit 2019

Nowoczesne technologie, rozwój kultury organizacji oraz wyzwania związane z rynkiem pracy – to czynniki bezpośrednio wpływające na rozwój firm produkcyjnych. O tym, jak wykorzystać szanse i unikać zagrożeń rozmawialiśmy 6 listopada 2019 r. podczas konferencji Manufacturing Summit.

Wydarzenie zorganizowane z myślą o managerach firm produkcyjnych jest źródłem cennych informacji i inspiracji, dającym impuls do zainicjowania zmian w fabrykach. Uczestnicy spotkania mogli wspólnie poddać pod dyskusję tematy związane z działalnością firm produkcyjnych, usprawnieniami procesów operacyjnych w fabrykach oraz możliwościami, jakie przed producentami otworzy Czwarta Rewolucja Przemysłowa.
Firmę OCTIM podczas konferencji reprezentował Prezes Zarządu – pan Kazimierz Frąckiewicz.