Octim wspiera badania Narodowego Banku Polskiego

Firma Octim na zaproszenie Narodowego Banku Polskiego wzięła udział w spotkaniu na temat prognoz stanu polskiej gospodarki i możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Spotkanie odbyło się w Olsztynie 23 października 2018, a  firmę reprezentowali Prezes Zarządu Kazimierz Frąckiewicz i Pani Prokurent Główna Księgowa Danuta Cendrowska.

Spółka Octim znajduje się w gronie znanych przedsiębiorstw z regionu warmińsko-mazurskiego, które już od dłuższego czasu biorą udział w badaniach Narodowego Banku Polskiego. Dane przekazywane przez firmy służą określeniu stanu polskiej gospodarki. Podczas październikowego spotkania, w którym uczestniczył Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP pan Jarosław T. Jakubik, spółka otrzymała dyplom z podziękowaniem za owocną współpracę. Na podstawie przekazanych przez przedsiębiorstwa danych departament przewiduje niektóre zjawiska na rynku, a także może analizować wpływ instytucji ekonomicznych na funkcjonowanie i rozwój gospodarki.

Departament Analiz Ekonomicznych wykonuje zadania związane z projektowaniem polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego oraz prowadzeniem prac analitycznych wspierających realizację ustawowych zadań NBP. Ważnym elementem w tym zakresie jest przygotowywanie materiałów analitycznych dla Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej. Odpowiada także za analizowanie procesów cenotwórczych, zmian cen i inflacji, a także analizowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rynków, w szczególności na podstawie własnych badań ankietowych.

Informacje zawarte w ankietach są pozyskiwane od wielu przedsiębiorstw, dzięki czemu Narodowy Bank Polski ma rzetelne dane obrazujące sytuację na rynku. Wśród pytań zadawanych firmie Octim były m.in. poruszane kwestie przewidywań popytu na produkty przedsiębiorstwa w IV kw. br. w stosunku do poprzedniego kwartału. W ankiecie pytano również:

  • jak przedsiębiorstwo ocenia skalę nakładów inwestycyjnych?
  • czy przedsiębiorstwo ma nieobsadzone stanowiska pracy?
  • jaki jest progowy poziom kursu walutowego, przy którym eksport jest nieopłacalny?
  • oraz jak przedsiębiorstwo ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną?

Po oficjalnej części spotkania odbył się spektakl „Uwaga! Rozwód!” w wykonaniu Teatru Nowego w Olsztynie. Przy kawie i poczęstunku zgromadzeni przedstawiciele firm mogli porozmawiać o swoich doświadczeniach w branży, a także wymienić się opiniami z przedstawicielem Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.

[/su_custom_gallery]